• Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/spkup/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05320623851

GENEL İNGİLİZCE

Öncelikle bir dili öğrenmenin kaç yaşında olduğunuz ile değil, ne kadar istediğiniz, hedefe ne kadar kitlendiğiniz ve ne kadar kararlı olduğunuz ile ilgili olduğunu bilmeniz, o dilin yarısına yakınına öğrendiğiniz anlamına gelmektedir. Yaşınız sadece ezber sürecinde sizi zorlayacak bir etmen olup, bu da çok okuma yöntemi ile rahatlıkla bertaraf edilebilecek bir engeldir.

Ülkemizde ilkokuldan itibaren hepimizin İngilizce dersini zorunlu olarak görmesine rağmen kolej ya da Anadolu lisesinde eğitim gören, üniversitede alanını İngilizce okuyanlarımızın hatta İngilizce Öğretmeni olanlarımızın bile İngilizce konuşamıyor olmasın nedeni kişisel kabiliyetsizliğimiz değil, yabancı dil eğitim sistemimizdeki kök yanlışlardır. Uluslar arası eğitim müfredatlarında bir yabancı dil eğitimi okuma-yazma-dinleme ve konuşma olmak üzere 4 temel beceriye dayanırken, bizim eğitim sistemimiz okuma-yazma ve çoktan seçmeli test mantığındaki gramer üzerine kurulmuştur. Yani, bu uluslar arası müfredatların’ bir kişi eğer okuduğunu, dinlediğini anlıyor ve bunlarla ilgili düşüncelerini sözel olarak anlatabiliyor ve /veya kaleme dökebiliyorsa, bu kişi zaten dilin gramerine hâkimdir ‘ tezini yok sayarak ‘GRAMER’ başlıklı yeni bir beceri çeşidi yaratan bir sistemin içinde yetişmiş olmamız, konuşamıyor olmamızın en yeterli açıklamasıdır. İlkokuldan başlayarak tüm eğitim hayatımız boyunca, birçoğumuzun İngilizce ile ilişkisi Tarih dersi gibi sınıf geçmek ya da konumumuzun gerektirdiği sınavlarda gerekli puanı tutturmaktan ibaret olmuştur. Ancak, ne yazık ki artık küreselleşen dünya bu puanlara değil, dile hâkim olan insanlara ihtiyaç duymaktadır.

Her yaş grubunun hedefine ve ihtiyaçlarına uygun olan bir eğitim modeli olmalıdır. Gramer yapıları seviye bazında aynı olsa da kelime öğretimi tamamen ihtiyaca ve yaş grubuna yönelik olarak tasarlanmalıdır. Örneğin bir ortaokul öğrencisine edatları öğretirken, kitabım masanın üzerindedir cümlesini kurdururken, bir ofis çalışanına dosyalarım çekmecemin içindedir ya da bir hemşireye enjeksiyonlar ilaç dolabının içindedir şeklinde öğretilir. İşte bu sadece kazanç elde etmeye dayalı ticaretin ortaya çıkardığı İŞ İNGİLİZCESİ sektörüdür. Nasıl ki ana dilimiz olan Türkçede Türkçe İş İngilizcesi diye farklı bir alan yok ise İngilizcede de elbette yoktur. İş İngilizcesi tıpkı kendi dilimizde olduğu gibi resmi dili ve alan kelime bilgisini kullanmaktır. İş İngilizcesi ile Sektörel İngilizce arasında ciddi bir fark bulunmaktadır.

Yetişkin İngilizce Eğitim Derslerim, başlangıç seviyesinden itibaren yetişkinlere özel olarak kendi yazdığım özgün bir eğitim programını içermektedir. Başlangıç derslerinde genel İngilizce kaynakları kullanılır. Temel İngilizce gramer ve kelime bilgisinin yüklenmesinin ardından bu kaynakların yanına iş İngilizcesi üzerine hazırlanmış kaynaklar da eklenir.B1ve B2 seviyelerindeki öğrencilere tercihlerine göre toplumsal konu bazlı konuşma iş dünyası ile ilgili konuşma ya da sunum teknikleri üzerinde çalışılır.

Herhangi bir sınav kaygısı olmayan öğrencilerin seviye ölçümleri, piyasada dolaşan seviye belirleme testleri ile değil sohbet içeren konuşma modeli ile ölçülür ve ardından hedefine göre taslak müfredat şekillendirilir.

Derslerimde tek bir kaynak kullanılmamakta olup, özgün olarak hazırladığım materyaller veya ihtiyaca uygun olarak seçilmiş kaynaklar kullanılmaktadır ve öğrencilerden herhangi bir kaynak ücreti talep edilmemektedir.