• Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/spkup/
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05320623851

YDS/YÖKDİL/YKS/AÇIKÖĞRETİM

Ülkemizde akademik kariyer basamaklarını tırmanırken, sınavlara girmek zorunda olduğumuz aşikârdır. Birçoğumuz kendi alanımızda oldukça yetkin olmamamıza rağmen, İngilizce sınavlarında istenilen puanı tutturamadığımız için, hedeflerimizden ödün vermek durumunda kalmaktayız. Oysa gözden kaçırdığımız en temel şey, her ne kadar sınavların adları farklı olsa da, içerik ve stratejilerinin aynı olduğu gerçeğidir. Ne yazık ki ülkemizde uygulanan sınavların tümü mekanik gramer bilgisi ve sınava özgü kelime bilgisini içeren ezbere dayalı sınavlardır. Bu bağlamda, gerçekçi bir hedef ve süre belirlemek, doğru yerden başlamak ve disiplini elden bırakmamak bu sınavları geçmek için aslında yeterli olacaktır. Hayali, aceleci, hemen geçeyim yaklaşımlarının yanı sıra, işinin ehli olmayan kişilerden alınan dersler, bizlere zaman ve para kaybının yanında tekrarlayan başarısızlıkları getirmenin ötesinde bir işe yaramayacaktır.

YDS ve YÖKDİL sınavlarında başarı elde edebilmek için birincil koşul en az B1 seviyesindeki gramer bilgisine hâkim olmaktır. YDS sınavları, genel akademik kelime bilgisi ve okuma becerisini ölçerken, YÖKDİL sınavları alana özgü akademik kelime bilgisini ve okuma bilgisini ölçmektedir.B1 seviyesindeki arkadaşlarımızla yaptığımız derslerin planları kısa gramer konu anlatımları ardından, o konudaki soru çözümleri üzerine odaklanır. Soru çözümlerinde karşılaşılan tekrar yanlışlar olduğunda konu tekrar edilir. Kelime ödevlendirme üzerine dayalıdır lakin kelime bilgisi tamamen ezber olup, derslerde böyle bir ezberin yapılması zaman kaybı olacaktır. Aynı zamanda okuma çalışmaları de kelime bilgisine dayandığı için ödevlendirme sistemine dayalıdır. Okuma çalışmaları kontrol edilir ve yanlışlar parçalar üzerinden değerlendirilerek okuma stratejileri dersi yapılır. Tüm gramer konularının tekrarı bittikten sonra karma testlere geçilerek, karma testlerde çıkan hatalar üzerinde ekstra çalışmalar planlanır. Bu sınavlarda 50-60 arası notlar için B1 seviyesine tamamen hâkim daha üzeri notlar almak için B2 seviyesinde olmak gerekmektedir.

B1 seviyesinin altında olan adaylar için öncelikle A2 genel İngilizce programı uygulanır. Bu programın planı sınava yönelik gramer konularının ayrıntılı işlenmesi ve bu konularla ilgili test çözülmesine dayalıdır. Müfredatta öncelikle A2 seviyesindeki kelimeleri içeren okuma parçaları işlenir. Ardından B1 seviyesindeki programa başlanır.

YKS ve AÇIKÖĞRETİM Milli Eğitim Bakanlığı’nın İngilizce eğitim müfredatında işlenen konuları ve hedeflenen kelimeleri içeren sınavlardır. Bu sınavların çalışma planları bu müfredat izlenerek soru çözme tekniği, okuma stratejileri üzerine kuruludur.

En sık karşılaştığım soru ‘Ne Kadar Süreye İhtiyacım Var’ sorusudur. Ancak ne yazık ki bu soruya kesin cevap vermek bana göre yanıltıcı olmanın ötesinde hiçbir eğitimciye yakışmayan ticari açgözlülükle  boş umut dağıtan aldatıcı bir yöntem olacaktır.

Bu bağlamda ben kendi adıma hangi yabancı dil olursa olsun uluslar arası dil öğretim müfredatlarının kur bazında  NORMAL BİR ALICI için 60 saat üzerine planlandığını bilgi olarak paylaşmayı daha doğru buluyorum. Elbette öğrencinin gayretinin, hazır bulunuşluğunun ve disiplininin bu sürecin tamamlanmasında büyük etkisi olduğu gözden kaçırılmayacak bir gerçektir.

Derslerimizde tek bir kaynak kullanılmamakta olup, tüm materyaller ekstra ücret talep etmeden , eğitimci tarafından karşılanmaktadır.